Біздің байланыс

Біз сіздер үшін осындамыз!

Байланыс ақпараты

БИН: 191 140 003 047
БИК: EURIKZKA
АО «Евразийский банк»
ИИК: KZ91 9480 5KZT 2203 3505
KZ70 9480 5RUB 2203 0774
KZ58 9480 5EUR 2203 0635
Юридический, фактический адрес:
Индустриальный парк
ул. А 185, здание 5
010000, г. Нур-Султан
Республика Казахстан
tel.: +7 (7172) 27 30 09
E-mail: kaz.europlant@gmail.com

  Біздің Еуропадағы мекен-жайымыз

  EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH
  Wulf-Werum-Strasse 1
  21337 Lüneburg
  Telefon +49 4131 7480-05
  Fax +49 4131 7480-580
  www.europlant.biz